Znajdź nas

Adres
ul. Stępińska 22/30 lok. nr 110
Warszawa, 00-739

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

Idziemy za ciosem trzecie miasto i trzecia gra w tym roku.

W dniu 21 maja 2024 odbędzie się I edycja Gry miejskiej „Kocham windy” w Katowicach.

Tym razem będzie to gra dla uczniów klas VIII ze szkół podstawowych w Katowicach i sąsiednich miastach Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów organizuje tę grę z Technikum nr 8 w Katowicach. www.tech8katowice.pl

Gra uzyskała patronat Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i Prezydenta Katowic.

Wsparcia Grze udzieliły również firmy Otis Polska ORONA KONE oraz Schindler.

W dniu 19 marca 2024r odbyła się w Gdańsku I edycja Gry miejskiej „Kocham windy”.

Gra skierowana była do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców i miała na celu przybliżenie informacji i wiedzy o zawodzie technik urządzeń dźwigowych oraz o branży dźwigowej, która jest odpowiedzialna za bezpieczny transport pionowy zarówno użytkowników jak i pracowników.

Gra, której inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, zawsze organizowana jest ze szkołą, która prowadzi nauczanie ww. zawodu. W Gdańsku współorganizatorem gry były Szkoły Techniczne i Okrętowe CONRADINUM. Gra uzyskała patronat honorowy Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Gra nie mogłaby się odbyć bez współpracy firm dźwigowych i właścicieli obiektów, którzy umożliwiają przekazanie wiedzy o rozwiązaniach transportu pionowego w nich zastosowanych.

W 2024r w grze wzięły udział 3 zespoły po 5 uczniów ze szkół podstawowych z Gdańska oraz jedna grupa złożona z uczniów STiO CONRADINUM.

Na trasie, która w sumie miała blisko 30 km, uczestnicy musieli odnaleźć obiekty oraz pracowników firm dźwigowych.

Obiekty te to:

1. OLIVIA STAR – liczący 180 m najwyższy budynek w Trójmieście. Uczestnicy gry na 32 piętrze widokowym mogli obejrzeć piękną panoramę Trójmiasta oraz zapoznać się z urządzeniami TK Elevator, w tym z działaniem najszybszych wind w Trójmieście poruszających się z prędkością 6 m/s. Młodzież mogła zobaczyć również urządzenia zainstalowane w maszynowni dźwigów.

2. GALERIA MORENA i FORUM GDAŃSK – fimy OTIS i Schindler – w obu obiektach o charakterze handlowo-rekreacyjnych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem wind panoramicznych i ich budową, z uwagi na to że wszystkie elementy wind są wizualnie dostępne.

Gra zakończyła się quizem dla uczestników na zakończenie Gry w STiO CONRADINUM, po którym uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez organizatorów.

Dziękując wszystkim firmom i instytucjom zaangażowanym w tę edycję gry mówimy do zobaczenia w 2025 r.

Zdjęcia na stronie stowdzwig.pl

Zakończyła się III edycja Gry miejskiej #Kochamwindy w Warszawie. Wzięło w niej udział 6 zespołów uczniów VIII klas szkół podstawowych z Warszawy. W tym roku pogoda dopisała, humory i zaangażowanie uczestników też.

Trasa w sumie miała blisko 23 km o obejmowała ciekawe obiekty w Warszawie takie jak #skyliner #fabrykanorblina #atriumgarden i #elbląska19.

Uczestnicy gry w określonym czasie musieli dotrzeć do powyższych obiektów i odnaleźć w nich przedstawicieli firm #KONE #OTIS #TKElevator i #ORONA. Start i meta Gry były w #zespółszkółeelektronicznychilicealnych.

Zwycięzcy Gry zostali wyłonieni na podstawie rozwiązania quizu dotyczącego wind oraz firm biorących udział w Grze.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w Grze oraz #urząddozorutechnicznego #biuroedukacjimiastastołecznegowarszawy za udzielone patronaty i wsparcie Gry.

Zdjęcia na stronie stowdzwig.pl

Zapraszamy do udziału uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Poprzednie zakończone sukcesem dwie edycje Gry miejskiej „Kocham windy” w Warszawie spowodowały, że w 2024 r. oprócz III edycji w Warszawie gra odbędzie się również w Gdańsku.

I edycja Gry miejskiej w Gdańsku została objęta również patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska. Gra odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku https://conradinum.edu.gdansk.pl przy udziale firm dźwigowych Schindler, OTIS, TK Elevator w terminie 19 marca 2024 r.

III edycja Gry miejskiej w Warszawie została objęta również patronatem przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Gra jak w poprzednich edycjach odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie https://zseil.edu.pl/new/ oraz firm dźwigowych OTIS, KONE, ORONA i TK Elevator w terminie 11 kwietnia 2024 r.

Oba wydarzenia objął patronatem Pan Andrzej Ziółkowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów zawód technik urządzeń dźwigowych uzyskał nowe narzędzie promocji, będące jednocześnie wsparciem w rozwoju i karierze najlepszy uczniów techników.

Wsparliśmy starania Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA w aplikowaniu po dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację ogólnopolskiej Olimpiady o Elektrotechnice i Energetyce.

W roku szkolnym 2023/2-24 trwa II edycja Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA, której wsparcie udzieloło Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Zawody II stopnia (okręgowe), do których przeszło 7 uczniów w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, odbędą się w Warszawie w Zespole Szkół Nr 40 przy ul.Objazdowej 3 https://zs40.pl/ w dniu 5 marca 2024 r.

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady został Pan Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny PSPD.

Finał Olimpiady odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. 
Pragniemy zainteresować Państwa i uczniów Technikum udziałem w tej olimpiadzie, szczegółowe informacje pod adresem: www.eduelektra.pl

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA stanowi kontynuację organizowanej od 1998 roku Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Organizatorem Olimpiady będzie specjalnie w tym celu powołana Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA.

Olimpiada EDU-ELEKTRA dostosowana jest do nowych wymagań MEiN i obejmuje dziedzinę elektryka i energetyka, której przypisane są zawody:

 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • techniki elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych

Dziękujemy wszystkim tj, uczniom, nauczycielom, szkołom i autorom zadań za współpracę przy przygotowania Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

W załączeniu Regulamin Olimpiady, EDU-ELEKTRA – informacja oraz Nominacja na Przewodniczącego Komitetu.

link do strony z załącznikami: https://www.stowdzwig.pl/blog/169-olimpiada-edu-elektra-2023-2024-zawody-ii-stopnia

Gra miejska „Kocham Windy” II edycja w Warszawie.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów we współpracy z firmami dźwigowymi i Zespołem Szkół Elektronicznych i Licealnych, Biurem Edukacji m.st. Warszawy zapraszają do udziału uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Celem wsparcia naboru uczniów do Technikum „Zajączka” na rok szkolny 2023/2024 do zawodu technik urządzeń dźwigowych.

Gra odbywa się pod honorowym patronatem Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Gra odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00

Może wziąć w niej udział 6 zespołów wraz z nauczycielami (w każdym zespole powinno być od 3 do 5 uczniów z klas VII i VIII warszawskich szkół podstawowych). Gra rozpocznie się i zakończy na terenie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Konserwatorzy wind znajdujących się w obiektach przekażą Uczestnikom informacje o urządzeniach i umożliwią zapoznanie się z ich specyfiką.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: zseil@zseil.edu.pl do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania liczby miejsc w grze (maksymalnie 6 drużyn).

Uczestnicy otrzymają od Organizatorów nagrody i upominki.

To będzie nie tylko wspaniała zabawa, ale również możliwość poznania atrakcyjnego zawodu, w którym kształcimy w naszym technikum.

Wypowiedź jednej z uczestniczek gry miejskiej „Kocham Windy”

14 kwietnia 2023r. miałam przyjemność wziąć udział w grze miejskiej „Kocham windy”. Ze Szkoły, w której pracuję, zostały zakwalifikowane do gry dwie grupy. 
Uczniowie mieli okazję poznać zawód technik urządzeń dźwigowych „od kuchni”, zwiedzić najnowsze budynki warszawskie i zapoznać się z pracą najnowszych dźwigów – wind. 
Na koniec zmierzyli się z testem wiedzy na powyższe tematy ( i tu uwaga! wiedza zdobyta podczas gry miejskiej – naprawdę ogromna!). 
Młodzież była zachwycona całą inicjatywą. Wyjątkowo, mimo, że nie był to dzień otwarty Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, zostaliśmy oprowadzeni po szkole. 
 Byliśmy mile zaskoczeni licznymi nagrodami 

?

Jeżeli byłaby w najbliższym czasie podobna inicjatywa to od razu zgłaszam Szkołę 🙂 
 Pozdrawiam serdecznie, 

K.P.

Gra miejska „KOCHAM WINDY” to wydarzenie tworzone z myślą o szerzeniu wiedzy o stosunkowo nowym zawodzie jakim jest technik urządzeń dźwigowych. Administratorem zabranych danych osobowych osób biorących udział w grze są Szkoły Okrętowe i Techniczne CONRADINUM w Gdańsku.

Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów oraz firmy KONE, OTIS i Schindler zapraszają bardzo serdecznie do udziału w grze miejskiej „Kocham windy”, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022.

Zgłoszenia do gry proszę składać w sekretariacie szkoły lub wysyłać skany na adres a.ciminski@conradinum.edu.gdansk.pl do dnia 6 czerwca 2022 do godziny 15.00.

Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku znajduje się na stronie: conradinum.edu.gdansk.pl

Grę miejską „Kocham windy” objął honorowym patronatem Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Szanowni Państwo,
Zakończyła się pierwsza Gra Miejska „Kocham windy”.

Ostatni etap czyli quiz dotyczący wind miał bardzo emocjonujący przebieg. Prowadzenie zmieniało się z pytania na pytanie. Ostatecznie wygrali uczniowie SP 362 przed dwoma zespołami z SP 46.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i promocję gry:

 • kadrze nauczycielskiej i dyrekcji Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie
 • Biuru Edukacji m.st. Warszawy
 • Ministerstwu Edukacji i Nauki
 • Urzędowi Dozoru Technicznego
 • firmom dźwigowym KONE, OTIS, SCHINDLER i TK Elevator

oraz uczniom i nauczycielom ze szkół biorących udział w grze.

Do zobaczenia za rok na drugiej edycji gry.

Celem wsparcia naboru uczniów do Technikum „Zajączka” na rok szkolny 2022/2023 do zawodu technik urządzeń dźwigowych Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów we współpracy z firmami dźwigowymi:

KONE, OTIS, Schindler, TK Elevator i Zespołem Szkół  Szkół Elektronicznych i Licealnychhttps://zseil.edu.pl/rekrutacja/pliki/TUD-2.mp4 ), Biurem Edukacji m.st. Warszawy  (https://edukacja.um.warszawa.pl/), Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego – WCiES (https://um.warszawa.pl/waw/wcies/).

KONE światowy lider w branży wind i schodów ruchomych

www.kone.pl

Otis Elevator Company – When you rise, we shine

www.otis.com

Przewozimy 1,5 miliarda ludzi każdego dnia | Schindler Polska

www.schindler.com

Witamy w przyszłości mobilności miejskiej.

www.tkelevator.com

Planowany termin Gry „Kocham windy” to 8 kwietnia 2022r.

Zapraszamy do jej udziału uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: zseil@zseil.edu.pl do 1 kwietnia 2022 r. do godz. 16.00  lub do wyczerpania liczby miejsc w grze (maksymalnie 12 drużyn).

W najnowszym wydaniu ELEVATORI ukazał się artykuł na temat Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów oraz realizowanego przez Stowarzyszenie programu edukacji kadr dla branży dźwigowej.

Pobierz plik