Znajdź nas

Adres
ul. Stępińska 22/30 lok. nr 110
Warszawa, 00-739

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

Zapraszamy do udziału uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Poprzednie zakończone sukcesem dwie edycje Gry miejskiej „Kocham windy” w Warszawie spowodowały, że w 2024 r. oprócz III edycji w Warszawie gra odbędzie się również w Gdańsku.

I edycja Gry miejskiej w Gdańsku została objęta również patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska. Gra odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku https://conradinum.edu.gdansk.pl przy udziale firm dźwigowych Schindler, OTIS, TK Elevator w terminie 19 marca 2024 r.

III edycja Gry miejskiej w Warszawie została objęta również patronatem przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Gra jak w poprzednich edycjach odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie https://zseil.edu.pl/new/ oraz firm dźwigowych OTIS, KONE, ORONA i TK Elevator w terminie 11 kwietnia 2024 r.

Oba wydarzenia objął patronatem Pan Andrzej Ziółkowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.