Poradniki dla branży dźwigowej

Tadeusz Popielas, Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów
Wyrażam nadzieję, że poniższe publikacje przyczynią się do podniesienia wiedzy i bezpieczeństwa przyszłych jak i aktualnych pracowników branży dźwigowej oraz wspomogą szkoły i ich kadry nauczycielskie w dobrym przygotowaniu kształconych przyszłych kadr dla branży.

Poradniki

Zawarte w opracowaniu wiadomości służą do prowadzenia nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych w systemie oświaty publicznej oraz zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji osób dorosłych niezbędnych do pracy w branży dźwigowej.

Dźwigi hydrauliczne
Podstawowa wiedza techniczna.
Kup (48 zł)
Dźwigi elektryczne
Podstawy budowy, zasada działania.
Kup (250 zł)
Pakiet
2 książki w pakiecie
Kup w pakiecie (268 zł)

Dźwigi hydrauliczne

Niniejsza książka powstała w ramach Grupy Roboczej ds. podręcznika powołanej przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego i zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy konserwacji i instalacji dźwigów hydraulicznych. Kup Dźwigi hydrauliczne

Dźwigi elektryczne

Niniejsza część, poświęcona prawie wyłącznie dźwigom elektrycznym została opracowana przez zespół redakcyjny, który tworzyły osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży dźwigowej. Przedstawione w książce zagadnienia są opracowaniami autorskimi. Obejmują m.in. następujące zagadnienia: regulacje prawne, usytuowanie dźwigu w budynku - pomieszczenia dźwigu, podstawy budowy i zasada działania dźwigów elektrycznych, zespoły dźwigów elektrycznych ciernych, elementy bezpieczeństwa dźwigów elektrycznych, dodatkowe zabezpieczenia techniczne - wybrane systemy, sterowanie dźwigów, wyznaczanie zdolności transportowej, efektywność energetyczna dźwigów, wpływ parametrów technicznych na komfort jazdy, specjalne wykonania dźwigów, wybrane aspekty eksploatacji dźwigów, zasady wykonywania modernizacji dźwigów, tendencje rozwojowe techniki dźwigowej. Kup Dźwigi elektryczne

Kupuj taniej

Bezpieczne zakupy Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 268 zł + koszty przesyłki.