Znajdź nas

Adres
ul. Stępińska 22/30 lok. nr 110
Warszawa, 00-739

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

Zapraszamy do udziału uczniów klas VIII szkół podstawowych.

Poprzednie zakończone sukcesem dwie edycje Gry miejskiej „Kocham windy” w Warszawie spowodowały, że w 2024 r. oprócz III edycji w Warszawie gra odbędzie się również w Gdańsku.

I edycja Gry miejskiej w Gdańsku została objęta również patronatem Pani Prezydent Miasta Gdańska. Gra odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku https://conradinum.edu.gdansk.pl przy udziale firm dźwigowych Schindler, OTIS, TK Elevator w terminie 19 marca 2024 r.

III edycja Gry miejskiej w Warszawie została objęta również patronatem przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Gra jak w poprzednich edycjach odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie https://zseil.edu.pl/new/ oraz firm dźwigowych OTIS, KONE, ORONA i TK Elevator w terminie 11 kwietnia 2024 r.

Oba wydarzenia objął patronatem Pan Andrzej Ziółkowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów zawód technik urządzeń dźwigowych uzyskał nowe narzędzie promocji, będące jednocześnie wsparciem w rozwoju i karierze najlepszy uczniów techników.

Wsparliśmy starania Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA w aplikowaniu po dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację ogólnopolskiej Olimpiady o Elektrotechnice i Energetyce.

W roku szkolnym 2023/2-24 trwa II edycja Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA, której wsparcie udzieloło Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Zawody II stopnia (okręgowe), do których przeszło 7 uczniów w zawodzie technik urządzeń dźwigowych, odbędą się w Warszawie w Zespole Szkół Nr 40 przy ul.Objazdowej 3 https://zs40.pl/ w dniu 5 marca 2024 r.

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady został Pan Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny PSPD.

Finał Olimpiady odbędzie się 12 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. 
Pragniemy zainteresować Państwa i uczniów Technikum udziałem w tej olimpiadzie, szczegółowe informacje pod adresem: www.eduelektra.pl

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA stanowi kontynuację organizowanej od 1998 roku Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Organizatorem Olimpiady będzie specjalnie w tym celu powołana Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA.

Olimpiada EDU-ELEKTRA dostosowana jest do nowych wymagań MEiN i obejmuje dziedzinę elektryka i energetyka, której przypisane są zawody:

  • elektromechanik,
  • elektryk,
  • techniki elektryk,
  • technik energetyk,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  • technik urządzeń dźwigowych

Dziękujemy wszystkim tj, uczniom, nauczycielom, szkołom i autorom zadań za współpracę przy przygotowania Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA.

W załączeniu Regulamin Olimpiady, EDU-ELEKTRA – informacja oraz Nominacja na Przewodniczącego Komitetu.

link do strony z załącznikami: https://www.stowdzwig.pl/blog/169-olimpiada-edu-elektra-2023-2024-zawody-ii-stopnia

Montuj podzespoły elektryczne i elektroniczne urządzeń dźwigowych.

Technik urządzeń dźwigowych organizuje i wykonuje montaż, konserwuje i modernizuje urządzenia dźwigowe takie jak: dźwigi osobowe i towarowe z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigi budowlane, urządzenia dla osób z niepełnosprawnością oraz schody i chodniki ruchome. Jest osobą przygotowaną do diagnozowania stanu urządzeń dźwigowych, usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w urządzeniach dźwigowych, a po uzyskaniu uprawnień UDT prowadzi również dozór techniczny nad urządzeniami dźwigowymi.

Źródło: https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody/technik-urzadzen-dzwigowych-1

Źródło: szkoły dla dorosłych: https://infozawodowe.men.gov.pl/zawody/technik-urzadzen-dzwigowych