Znajdź nas

Adres
ul. Stępińska 22/30 lok. nr 110
Warszawa, 00-739

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

W dniu 19 marca 2024r odbyła się w Gdańsku I edycja Gry miejskiej „Kocham windy”.

Gra skierowana była do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ich rodziców i miała na celu przybliżenie informacji i wiedzy o zawodzie technik urządzeń dźwigowych oraz o branży dźwigowej, która jest odpowiedzialna za bezpieczny transport pionowy zarówno użytkowników jak i pracowników.

Gra, której inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów, zawsze organizowana jest ze szkołą, która prowadzi nauczanie ww. zawodu. W Gdańsku współorganizatorem gry były Szkoły Techniczne i Okrętowe CONRADINUM. Gra uzyskała patronat honorowy Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Gra nie mogłaby się odbyć bez współpracy firm dźwigowych i właścicieli obiektów, którzy umożliwiają przekazanie wiedzy o rozwiązaniach transportu pionowego w nich zastosowanych.

W 2024r w grze wzięły udział 3 zespoły po 5 uczniów ze szkół podstawowych z Gdańska oraz jedna grupa złożona z uczniów STiO CONRADINUM.

Na trasie, która w sumie miała blisko 30 km, uczestnicy musieli odnaleźć obiekty oraz pracowników firm dźwigowych.

Obiekty te to:

1. OLIVIA STAR – liczący 180 m najwyższy budynek w Trójmieście. Uczestnicy gry na 32 piętrze widokowym mogli obejrzeć piękną panoramę Trójmiasta oraz zapoznać się z urządzeniami TK Elevator, w tym z działaniem najszybszych wind w Trójmieście poruszających się z prędkością 6 m/s. Młodzież mogła zobaczyć również urządzenia zainstalowane w maszynowni dźwigów.

2. GALERIA MORENA i FORUM GDAŃSK – fimy OTIS i Schindler – w obu obiektach o charakterze handlowo-rekreacyjnych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniem wind panoramicznych i ich budową, z uwagi na to że wszystkie elementy wind są wizualnie dostępne.

Gra zakończyła się quizem dla uczestników na zakończenie Gry w STiO CONRADINUM, po którym uczestnicy otrzymali upominki przygotowane przez organizatorów.

Dziękując wszystkim firmom i instytucjom zaangażowanym w tę edycję gry mówimy do zobaczenia w 2025 r.

Zdjęcia na stronie stowdzwig.pl