Znajdź nas

Adres
ul. Stępińska 22/30 lok. nr 110
Warszawa, 00-739

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00

Polskie Stowarzyszenie Producentów dźwigów obejmuje patronatem szkoły, w których prowadzony jest nabór oraz nauczanie w zawodzie technik urządzeń dźwigowych.

BYDGOSZCZ Zespół Szkół nr 12 w Bydgoszczy, Technikum Elektryczno-Energetyczne (ZS Nr 12) im. Jana III Sobieskiego, tel: 52-373-88-78 zselek.pl e-mail: <zsnr12@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

CZĘSTOCHOWA Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego, tel. 34-324-14-11

DĄBROWA GÓRNICZA Zespół Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. St.Staszica

GDAŃSK WRZESZCZ Szkoły Okręgtowe i Ogólnokształcące Conradinum 80-218 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Piramowicza 1/2

KATOWICE Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach www.tech8katowice.pl tel. +48 32 2588314 sekretariat@tech8katowice.pl

KRAKÓW Zespół Szkół Energetycznych, Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 im. Tadeusza Kościuszki tel. 12-422-21-87 www.zse.krakow.pl energetyk@zse.krakow.pl
(Szkoła nie prowadzi nauczania zawodu technik urządzeń dźwigowych, ale od lat przygotowuje absolwentów dla branży dźwigowej przy współpracy z firmą KRAK DŹWIG)

LUBLIN Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego tel. 81-744-33-14 www.zsen.lublin.pl e-mail: dn@zsen.lublin.pl

ŁÓDŹ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego tel. 42-652-18-60 www.warecka.edu.pl e-mail: szkola@warecka.edu.pl

OSTRÓW WIELKOPOLSKI Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 62-736-67-09 zste.info.pl e-mail: zste@promax.media.pl

POZNAŃ Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej tel. 61-83-19-49 www.zsken.pl e-mail: zsm@poznan.interklasa.pl

RZESZÓW Zespół szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Technikum tel. 17-862-80-93 www.zszdz.rzeszow.pl e-mail: szkola@zszdz.rzeszow.pl

SOCHACZEW Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

STARGARD Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I tel. 91-577-27-89 zs1.stargard.pl e-mail: sekretariat@zs1.stargard.pl

WARSZAWA Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” tel. 22-839-12-23 www.zseil.edu.pl e-mail: zseil@zseil.edu.pl

WEJHEROWO Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, tel. 58-672-25-09, fax. 58-672-41-61, 58-672-25-09 www.wejherowo-elektryk.pl e-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

WROCŁAW – Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu tel. 71-355-00-58 www.zs18.wroc.pl szkola@zs18.wroc.pl